• Compact TI

 

Compact Test Improvement  staat voor een aanpak om met minimale middelen verbeteringen te verzamelen, selecteren, prioriteren en uit te voeren. Centraal in de aanpak staat een interactieve workshop.

Stappenplan
Bepaal de doelstelling. Dit kan zijn: hogere kwaliteit, kortere time-to-market en/of lagere kosten.

  • Betrek de juiste mensen in de workshop. Aan de workshop doen alle betrokkenen mee, (uiteraard) niet allen testers of testmanagers.
  • Verzamel ideeën. Elk idee, elke suggestie is welkom. Omdat de directbetrokkenen aan de basis staan, is draagvlak gegarandeerd.
  • Bepaal de prioriteiten. Wanner hebben aangedragen oplossingen effect, wat is de impact en wat zijn de kosten (en baten)? Ook het gemak waarmee u de maatregel kan doorvoeren, is cruciaal voor het succes. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar ‘silver bullets’: gratis en makkelijk uitvoerbare maatregelen met onmiddellijk effect en hoge impact.
  • Stel de actielijst op. Zet de ideale maatregelen meteen om in concrete acties.
CompactTI

(Wordt nog verder uitgewerkt).