• Testmanager bij cloud selectie

 
Testmanager bij cloud selectie
24 mei 2013
0 reacties

Rol testmanager bij selecteren van website in de cloud.

In deze blog sta ik stil bij de rol die een testmanager in het selectieproces kan spelen. Punt is dat na de selectie allerlei zaken vastliggen, dus ook productrisico’s bij de invoering en het gebruik van de geselecteerde cloud service. Welke bijdrage kan een testmanager leveren tijdens het selectieproces om die risico’s voor het selectiebesluit te managen?

In een eerdere blog staan enkele eisen aan de CMS/website als basis voor selectiecriteria. Het compleet krijgen van selectiecriteria is een taak die de testmanager past: het lijkt op ‘intake van de testbasis’. Vervolgens de vraag: hoe kunnen we controleren of een kandidaat SaaS CMS aan bepaalde eisen kan voldoen? Hiervoor kan de testmanager (test)maatregelen uitvoeren vooraf aan een selectiebesluit.

Een interessante maatregel is een proof of concept (POC), waarbij de beoogde SaaS CMS wordt uitgeprobeerd met praktijkgevallen. Er hoeft niets voor worden aangeschaft of geïnstalleerd, het tijdelijk afnemen van de beoogde service (kan vaak gratis voor probeerdoeleinden) volstaat. Vervolgens worden een aantal testgevallen uitgevoerd. Als die na de uitvoering op OK staan, kan er een GO gegeven worden voor een selectiebesluit.

Terug naar het CMS dat onderwerp is van deze blog reeks. De kandidaat SaaS CMS leverancier bood inderdaad de mogelijkheid om een maand lang gratis een proef uit te voeren en een website op te bouwen. Daar is gebruik van gemaakt en de volgende ‘testgevallen’ zijn onder meer uitgevoerd.

  • menu’s maken
  • formulieren maken met verplichte velden en controles
  • evenementen aanmaken met registratiemogelijkheid
  • inlogmogelijkheid voor leden van de organisatie
  • mogelijkheid voor automatisch gegenereerde overzichten bv van nieuwitems
  • etc.
  • ook: hoe intuïtief werkt het CMS (hoe moeilijk is het om te leren)?
  • hoe vlot reageert de website?
  • is er een ‘testomgeving’?

In de volgende blog ga ik in op het aspect ‘leverancier’: met een cloud service kies je ook voor een leverancier. Leveringsvoorwaarden vormen interessante literatuur voor een testmanager in het selectieproces.

[Kees Blokland]

Reageren

Om SPAM te voorkomen wordt uw bericht na goedkeuring door de webmaster geplaatst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.