12 maart 2012
0 reacties

Rond de lancering van Cloutest® op 8 maart 2012 vingen we diverse gesprekken op rond het fenomeen Cloud Computing. Mensen relateren – en dat is logisch – de veranderingen die Cloud Computing teweeg brengt aan hun huidige situatie. Zo lijkt voor sommigen hun rekencentrum op het eerste gezicht op een private cloud. Dus wat is daar dan nieuw aan?

De NIST Cloud Computing definitie (http://www.nist.gov/itl/cloud/)definieert een Private Cloud als een ‘Infrastructure that is operated solely for an organization’. Een rekencentrum dat omgevingen levert aan een organisatie voldoet daar wel aan, dus lijkt de stelling ‘ons rekencentrum is een private cloud’ te handhaven. De lakmoesproef om te bepalen hoe ‘Cloud’ een rekencentrum echt is, wordt geleverd door de NIST essentiële Cloud kenmerken (essential characteristics).

Laten we die eens stuk voor stuk langslopen.

On-demand self service’. Is er een self-service mogelijkheid waarbij een gebruiker allerlei computervoorzieningen kan configureren, zoals extra diskruimte of een testomgeving? Kan het rekencentrum dit? Of gaat dit via formulieren in drievoud en langdurige handtekeningcircuits…

Broad network access’. Kun je met je eigen laptop en mobiele apparatuur werken? Ook thuis en op reis? Of is er een streng beleid en kan er alleen met de bedrijfsPC gewerkt worden…

‘Resource pooling’. Veel rekencentra passen virtualisatie toe, waarmee er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de hardware. Hoe flexibeler het rekencentrum de hardware kan dimensioneren naar de vraag naar omgevingen, hoe meer het op een Cloud lijkt. Hierdoor kan men namelijk gebruik maken van het effect dat de piek van de som van de gezamenlijke belasting van het rekencentrum lager is dan de som van de pieken. En er dus in totaal minder hardware gekocht hoeft te worden.

Rapid elasticity.’ Dit is een zware ‘Cloud’ eis: hoe gemakkelijk is het om extra diskruimte of meer processingpower te krijgen en hoe gemakkelijk kan dat weer worden teruggeschaald? Liefst helemaal automatisch… Bij veel rekencentra vereist het opschalen nog veel handwerk en de vraag is of terugschalen wel ooit gebeurt.

Measured Service’. Interne verrekeningen van diensten binnen een bedrijf wordt wel monopolygeld genoemd. Toch is dat wel een essentieel Cloud kenmerk: alleen betalen (verrekenen) wat er wordt gebruikt. Gebeurt dat ook voor de diensten van het rekencentrum?

Er is een sterke relatie tussen de mate waarin de essentiële cloud kenmerken van toepassing zijn en de risico’s die er zijn: hoe meer van de kenmerken van toepassing zijn, hoe meer risico’s. Zoals inmiddels bekend gaat Cloutest in op dit soort risico’s en bijbehorende testmaatregelen. Het is dus goed mogelijk dat Cloutest ook bijzonder nuttig is in de context van het eigen rekencentrum.

De conclusie van dit stuk is: hoe meer van de essentiële cloud kenmerken een rekencentrum heeft, hoe meer recht van spreken iemand heeft om te beweren: Private Cloud: dat hebben wij al lang!

Reageren

Om SPAM te voorkomen wordt uw bericht na goedkeuring door de webmaster geplaatst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.