• Context driven (test) improvement

 

Context Driven (Test) Improvement

Verbeteren van softwareontwikkeling moet, continu. Wat is uw motivatie of aanleiding voor verbetering? Om bij te blijven of om nieuwe wegen in te slaan? Om oplossingen te vinden voor knelpunten of wellicht gewoon om het leuk te houden? Om sneller te worden en de concurrentie voor te blijven en zo te overleven? De ideeën en plannen zijn er vaak wel, maar de praktijk is weerbarstig. Verbeteren is veranderen en dat wordt door veel mensen als moeilijk ervaren. Soms zelfs als ongewenst. Bovendien sluiten aanpakken voor verbetering, die eerder succesvol waren, tegenwoordig minder goed aan op de praktijk. Hoe maken we verbeteringen kansrijker? Hoe gaan we beter om met weerstand? Hoe maken we verbeteringen gerichter? De informatie die u op improvement.polteq.com vindt, geeft antwoorden. 

Waarom staat (test) tussen haakjes?

Omdat testen problemen in de software aan het licht brengt die vaak duiden op problemen in het softwareontwikkelingsproces, starten verbeterprojecten vaak vanuit testen. Ervaring leert dat onderzoek naar en uitvoeren van verbeteringen niet beperkt kan worden tot het aandachtsgebied testen. Andere aspecten, zoals het werk van de ontwikkelaar, de business analist en de projectmanager, moeten worden meegenomen als verbeteringen echt effect moeten hebben.

Hoe houden we de aansluiting?

De automatiseringsgolf eind vorige eeuw heeft testen op de kaart gezet. Al snel ontstond de behoefte aan aanpakken om testen beter in te richten. In de afgelopen decennia is wereldwijd TPI® (Next) een vaak toegepast hulpmiddel bij testverbetering. Aanpakken als deze lopen nu tegen hun grenzen aan. Innovatie is nodig om in te spelen op: korter cyclisch ontwikkelen, ontwikkelen in kleine, multidisciplinaire teams, het vervagen van de grenzen tussen de disciplines testen, ontwikkelen, analyse en projectmanagement, de automatisering van steeds meer handelingen in het ontwikkelproces, de toegenomen specialistische eisen aan softwareontwikkeling zoals bij het testen van mobiele apps en cloud & outsourcing.

Context Driven (Test) Improvement

Het besef dat de context bepalend is voor de aanpak, is bij testen zelf inmiddels geaccepteerd. Die ontwikkeling zien we ook bij testprocesverbetering en bij het verbeteren van softwareontwikkeling: verbeteren gebeurt context-gestuurd. Wij noemen dit Context Driven Improvement ofwel CDI. Een verbeterproject heeft een aanleiding die normaal gesproken gerelateerd is aan business doelstellingen, zoals kwaliteit, tijdige oplevering naar productie en kostenbeheersing. Belangrijk is dat men zich bewust is van de noodzaak voor verbetering – breder dan testen – en bereid is te investeren in een verbeterproject.

Improvement architecture. Bij het opstellen van de architectuur worden belangrijke keuzes gemaakt voor de aanpak voor het verbeterproject: wat zijn de doelstellingen, waar moeten we allemaal aan denken en op letten? De architectuur is de basis voor het verbeterproject en omvat de volgende aspecten: business objectives, improvement objectives, scope, context en constraints.

Assessment.  De context is sturend bij het bepalen van een aanpak voor een assessment: hoe herkennen we knelpunten, waar liggen kansen? Diverse contextgerichte aanpakken staan in de tabel. Tijdens het assessment krijgen we inzicht in de huidige situatie en zoeken we antwoord op vragen als: waar ligt de oorzaak van een probleem, wat is al goed en waar liggen kansen voor verbetering? Bij het vinden van kansen voor verbetering maken we gebruik van heuristieken (heuristics). De eerder genoemde context-gerichte aanpakken uit de tabel komen opnieuw van pas.

Improvement. Nu komt het erop aan de kansen om te zetten in verbeteringen. Hoe wordt dat georganiseerd en welke strategieën zijn daarbij succesvol (en minder succesvol) in een bepaalde context? De inpassing in ‘Business As Usual’ is cruciaal voor succes. En ook hier is de context bepalend.

Approaches. We hebben behoefte aan een breed palet aan verschillende aanpakken ter ondersteuning van improvement in een bepaalde context, dat in beweging blijft door innovaties die continu plaatsvinden. Ontdek de site door de verwijzingen te volgen in de tabel.

Improvement architecture
Business objectives, improvement objectives, scope, context & constraints.  
tekst
Assessment
Approach Research Report
tekst
Improvement
Implementation Evaluation
tekst
Approaches
TI4Agile
richt zich op testen in Agile context
I4Agile
omvat het complete softwareontwikkelingsproces voor Agile teams
TI4Automation
model voor het verbeteren van testautomatisering
Cloutest
productrisicomodel voor migraties naar SaaS
TI4Mobile
gericht op testen van mobile apps
TOGA
regiemodel voor testen bij outsourcing
TPI®Next
model voor testen als aparte discipline
Compact TI
testverbetering in een notendop
tekst

 

(Noot: het gros van de informatie op deze website in het Engels, de termen zijn zoveel mogelijk in één taal, Engels;
T
OGA, Cloutest, TI4Automation en TI4Agile zijn merknamen van Polteq, TPI® en TPI® Next zijn merknamen van Sogeti.)